Biskupské gymnázium v Ostravě – stavební úpravy 2013

Energetické úspory pro Biskupské gymnázium v Ostravě řeší energetické úspory pro všechny tři budovy tvořící objekt školy v rozsahu výměna oken a dveří, oprava a zateplení obvodového pláště a vybraných konstrukcí v interiéru a zateplení střešní konstrukce. 
Dále proběhla rekonstrukce sociálního zázemí hlavní budovy Biskupského gymnázia v Ostravě za účelem splnění hygienických požadavků platné legislativy.

Popis projektu.

Biskupské gymnázium v Ostravě - Porubě
Kategorie: Ostrava
Datum zahájení prací: 27.5.2013
Datum ukončení prací: 10.10.2013