Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Slezská 850 v Orlové

Předmětem veřejné zakázky je realizace úspor energie ve školském zařízení města Orlová, které spočívá v zateplení obvodových konstrukcí školy, výměně oken, vstupních dveří, zateplení střech, měření a regulace otopné soustavy.

Popis projektu.

ZŠ Slezská 850, Orlová
Kategorie: Orlová
Datum zahájení prací: 4.7.2012
Datum ukončení prací: 26.11.2012